زبان نگار
1401/05/05 11:24 AM

دوره آموزش طراحی معماری

شروع ثبت نام دوره آموزشی طراحی معماری
در زمین های محدود
واحد های آپارتمانی

جهت ورود به حرفه
با همکاری شرکت طراحی مهندسی نعمان

مدرس: دکتر نازنین دهناد 

سرفصل ها:
- اصول و ضوابط طراحی واحدهای مسکونی 
- طراحی و نقشه کشی پلان مطابق با ضوابط شهرداری 
- طراحی نقشه های فاز یک معماری
- اصول و ضوابط طراحی پارکینگ ها 
- اصول و ضوابط ترسیم انواع رمپ ها
- اصول جانمایی صحیح پله و آسانسور
- ضوابط معلولین در طراحی 
- ضوابط آتش نشانی و حریق
- اصول ترسیم پلان تیرریزی و ستون گذاری 
- بررسی و ترسیم بر اساس دستور نقشه