زبان نگار
1401/05/05 11:27 AM

دوره آموزش نقشه کشی و ترسیم فنی در معماری

شروع ثبت نام دوره آموزشی ترسیم فنی و نقشه کشی در معماری
مدرس: دکتر نازنین دهناد 
سرفصل ها:
 
- آموزش سه نما
- آموزش ترسیم نقشه های فاز یک معماری
- آموزش ترسیم پلان
- آموزش ترسیم انواع پله
- آموزش ترسیم انواع نما
- آموزش ترسیم انواع مقطع 
- آموزش ترسیم پلان بام
- آموزش ترسیم پلان آکس بندی و ستون گذاری
- آموزش ترسیم پلان تیرریزی