آزمون هنر

نام استاد : محمدعلی کریمی پور

گروه : هنرهای تجسمی

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 3000000 ریال

تعداد جلسات : 1

ظرفیت باقیمانده : 15

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آزمون هنر

روز های تشکیل : 
   
خروج

آزمون کنکور عمل ...

نام استاد : عبدالرضا فتحی

گروه : هنرهای تجسمی

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 2500000 ریال

تعداد جلسات : 2

ظرفیت باقیمانده : 5

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آزمون کنکور عمل ...

روز های تشکیل : 
   
خروج

آزمون کنکور عمل ...

نام استاد : عبدالرضا فتحی

گروه : هنرهای تجسمی

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 3000000 ریال

تعداد جلسات : 2

ظرفیت باقیمانده : 25

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آزمون کنکور عمل ...

روز های تشکیل : 
   
خروج

آزمون کنکور عمل ...

نام استاد : عبدالرضا فتحی

گروه : هنرهای تجسمی

نوع دوره : گروهی

شهریه دوره : 3000000 ریال

تعداد جلسات : 2

ظرفیت باقیمانده : 25

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آزمون کنکور عمل ...

روز های تشکیل : 
   
خروج

آواز

نام استاد : معین گل دان

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 3800000 ریال

تعداد جلسات : 4

ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آواز

روز های تشکیل : 
   
خروج

آواز پاپ

نام استاد : هومن درویش

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 3800000 ریال

تعداد جلسات : 4

ظرفیت باقیمانده : 0

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آواز پاپ

روز های تشکیل : 
   
خروج

آواز پاپ

نام استاد : امین الله یاری

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 3800000 ریال

تعداد جلسات : 0

ظرفیت باقیمانده : 15

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آواز پاپ

روز های تشکیل : 
   
خروج

آوازسنتی

نام استاد : حمید آرایش

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 3800000 ریال

تعداد جلسات : 4

ظرفیت باقیمانده : 5

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آوازسنتی

f

روز های تشکیل : 
   
خروج

آوازسنتی

نام استاد : مهدی رجبی

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 3800000 ریال

تعداد جلسات : 4

ظرفیت باقیمانده : 5

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : آوازسنتی

روز های تشکیل : 
   
خروج

پیانو

نام استاد : پوریا نحوی زاده

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 3800000 ریال

تعداد جلسات : 4

ظرفیت باقیمانده : 5

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : پیانو

روز های تشکیل : 
   
خروج

پیانو/

نام استاد : ندا دهناد

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 3800000 ریال

تعداد جلسات : 4

ظرفیت باقیمانده : 5

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : پیانو/

روز های تشکیل : 
   
خروج

پیانو/فلوت

نام استاد : احمد عابدی

گروه : گروه موسیقی

نوع دوره : خصوصی

شهریه دوره : 3800000 ریال

تعداد جلسات : 4

ظرفیت باقیمانده : 5

ثبت نام  

ثبت نام در دوره : پیانو/فلوت

روز های تشکیل : 
   
خروج
قبلی 1 2 3 4 5  ... بعدی