زبان نگار
1402/07/16 9:40 AM

رسیتال هنرجویان پیانو به سرپرستی ندا دهناد

رسیتال هنرجویان پیانو
به سرپرستی ندا دهناد

زمان: ۵ آبان ماه
ساعت: ۱۰ الی ۱۳
مکان: سالن موسسه فرهنگی هنری نواآفرین سرور مهر

جهت هماهنگی و ثبت نام با شماره های آموزشگاه تماس حاصل فرمایید

در آموزشگاه و مرکز مهارت آموزی موسیقی نواآفرین
با ما همراه باشید...