زبان نگار
1401/06/22 7:28 PM

شروع رسمی دیپلم عکاسی

شروع ثبت نام دوره رسمی دیپلم هنرهای تجسمی

در رشته ی عکاسی، عکاسی دیجیتال و تصویربرداری 

در آموزشگاه و مرکز مهارت آموزی هنرهای تجسمی نواآفرین

🔹امکان ادامه تحصیل در مقاطع کاردانی و کارشناسی
🔹دوره مهارت آموزی مهارت های تجسمی را زیر نظر اساتید کارشناس و کارشناس ارشد آموزش می بینید👨‍🎓👩‍🎓

🔹43 واحد درسی عملی و نظری تخصصی

.

🔹️زیر نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش
.