زبان نگار
1400/05/24 3:22 PM

جشنواره استانی عکاسی خبری

اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی فارس با همکاری موسسه فرهنگی هنری نواآفرین سرور مهر برگزار می کند؛

جشواره استاني عکس خبری

 جهت اطلاعات بیشتر شماره تماس دبیرخانه :  07136260030- 09364401619