زبان نگار
1402/08/14 12:21 PM

برگزاری کلاس های تخصصی تکنیک های نقاشی و کاربرد آن در تصویرسازی

برگزاری کلاس های تخصصی تکنیک های نقاشی و کاربرد آن در تصویرسازی

مدرس: لیلا ضیا
 

در آموزشگاه و مرکز مهارت آموزی هنرهای تجسمی نواآفرین