زبان نگار
1400/07/20 11:30 AM

شروع ثبت نام کلاس های نرم افزار سیبیلیوس

🔹شروع ثبت نام کلاس های نرم افزار سیبیلیوس

8 جلسه آموزش🔹

در آموزشگاه و مرکز مهارت آموزی موسیقی نواآفرین

جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر با شماره های 36260030 و 09364401619 تماس حاصل فرمایید.