زبان نگار
1403/03/07 11:24 AM

شروع کلاس های نقاشی و خلاقیت کودکان

یکی از مهمترین واژه هایی که همواره در ارتباط با هنر کودک مورد توجه والدین و مربیان قرار می گیرد کلمه خلاقیت است. امروزه ما می دانیم که خلاقیت می تواند چه نقش سازنده و پر رنگی در زندگی کودکان داشته باشد.
نکته ی مهم درباره خلاقیت آن است که پرورش ذهن خلاق به شکل مستقیم میسر نیست. در واقع خلاقیت مفهومی انتزاعی ست، شکل مشخص و تعریف شده ای ندارد. خلاقیت قابل اندازه گیری نیست و وابسته به فردیت هر کس می تواند تغییر شکل دهد. هر ابزاری که ذهن کودک را به چالش بکشد و حواس و تخیل ش را بیدار کند، محرک موثری در مسیر پرورش ذهنیت خلاق او محسوب شود. با این تعریف، نقاشی، قصه ها، داستان صوتی ، نمایش و موسیقی برای کودکان و نوجوانان بهترین ابزار برای پرورش این توانایی ها در کودکان هستند.
 
برای کسب اطلاع از نحوه کلاس های نقاشی و خلاقیت نوا آفرین با ما در ارتباط باشید.