زبان نگار
1403/03/07 11:23 AM

رسیتال هنرجویان پیانو آموزشگاه موسیقی نواآفرین

 

رسیتال هنرجویان پیانو آموزشگاه موسیقی نواآفرین

 

 (مدرس ندا دهناد) در گالری پیانو باربد شیراز مال
مورخ: ۲۷ اردیبهشت ساعت ۱۶
بدلیل محدودیت جهت ورود با آموزشگاه تماس و هماهنگ کنید