زبان نگار
1402/09/05 9:33 AM

رسیتال ویلن

رسیتال هنرجویی ویلن 

با اجرای آثاری از: ویوالدی،آکولای، زایتس،گلوک،ریدینگ

به سرپرستی:شبنم کریم پور

زمان:۲۲ تیر ماه
ساعت: ۱۹:۳۰

در آموزشگاه و مرکز مهارت آموزی موسیقی نواآفرین
.با ما همراه باشید....