دپارتمان موسیقی سنتی

در دپارتمان موسیقی سنتی سازهای تار، سه تار، سنتور، دف، تنبک و ... را در کنار آواز سنتی می آموزید.